Re-design av nettside for Techano.

Måten vi jobber på gjør at vi ofte vinner kundens fornyet tillit når nettsiden skal fornyes. For Techano laget vi en første nettside i 2012. Siden da har vi re-designer nettsiden 2 ganger og sist i 2018. Techano har hatt god vekst så behovet for å få frem nye produktgrupper og profil meldte seg. Løsningen er bygget på WordPress.

Vi er stolte av fornyet tillit og ser frem til et samarbeid i mange år fremover.  

Andre referanser