Xpressprint er et digitaltrykkeri og kommunikasjonshus som leverer helhetlige løsninger innen grafiske produkter og digitale medier.

– Storformat, skilt & dekor, digitalprint, grafisk design og digitale medier.

I korte trekk

Xpressprint er et digitaltrykkeri og kommunikasjonshus som leverer kreative tjenester og produksjon. Med bred erfaring og kompetanse innen grafisk produksjon, trykk, reklame, design og digitale medier kan vi levere helhetlige løsninger.

Xpressprint så dagens lys en sommerdag i 2002, adressen var Holbergsgate 54 i kvadraturen. Siden den gang har ansatte sammen med maskiner og kompetansenivå økt i god fart.

Man kan godt si at de beste maskinene gir de beste produktene. Hos Xpressprint er det de kreative hodene som foredler og utvikler produktene sammen med kundene over tid som gir de beste løsningene. Vi tester og binder sammen en jungel av muligheter for å skape unike produkter.

Menneskene i bedriften har gjennom årene ikke tenkt så mye på hva som ikke er mulig, men heller tenkt på hvordan en kan finne løsninger. Som vi ofte sier på Xpressprint: Ok, Ingen Problem! Vi har utstyret og vi har menneskene.

Xpressprint fikk nytt utrykk 2008. Sammen med flytting til større lokaler med enda bedre beliggenhet i krysset av Festningens gate og Henrik Wergelands gate.

I starten av desember 2020 var vi for lengst blitt for store for lokalene våre og flyttet igjen til helt nye lokaler i BYhaven i Kristian IVs gate 23. 

Miljøfokus

Xpressprint tilstreber hele tiden å minimere vår miljøbelastning. Vi mener at små og store tiltak for miljøet hjelper. Alle ansatte er med på å gi sitt bidrag til å opprettholde miljøtiltakene for det indre- og ytre miljøet. Xpressprint AS er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift.

Eiere

Vi har en noen solide eiere i ryggen som heter Kai Hansen Trykkeri, som er et av landets største trykkerier, med over 60 ansatte og en årlig omsetning på over 120 millioner kroner.